​​​​​​​תמ"א 38 

תמ"א 38, הינו תקן ישראלי עבור חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה שאמורים להתרחש בישראל בגלל השבר הסורי אפריקני. תקנות אלה, נכנסו , כאשר תפקידן העיקרי הינו טיפול בסיכונים של קריסת בניינים בשל רעידת אדמה. מבנים ישנים שנבנו לפני שנת 1980 נמצאים בסיכון גבוה. פרויקט תמ"א 38, אושר ע"י הממשלה בשנת 2005. בשל סקרים שנערכו ותחזיות של המחקר הישראלי ובעולם, צפו כי רעידות אדמה עומדות להתרחש בישראל. היום, כל מבנה חדש, חייב יהיה לעמוד בתקנים של תמ"א 38, כך שיהיה עמיד בפני נזקי טבע.
 
מי שזכאי לעמוד במימוש חיזוק מבנים הינם מבנים שגבוהים משתי קומות, בניינים שנבנו לפני ה-1 בינואר שנת 1980 ונקבע ע"י מהנדס שאינם בנויים על פי התקן הישראלי, מבנים ששטחם מעל ל-400 מ"ר. יש לציין כי תכנית תמ"א לחיזוק מבנים, חלה אף על מבני מגורים ומבנים שנועדו לשימושים שונים כגון מחסנים, קניונים ועוד.

השלבים השונים בקבלת היתר ומימוש חיזוק מבנים של תמ"א 38

 
בכדי לאשר תכנית 38 יש לקבל את הגרמושקה, אישור חתום על 66% מכלל דיירי הבניין ויש לגייס את כל הדיירים בכדי שלא תהיינה הפתעות או קשיים בדרך. לאחר גיוס חתימות הדיירים, השב הבא והחשוב הוא למצוא חברת בנייה או יזם, אשר יבצע את העבודה. הקבלן בתמורה לעבודה שישקיע יקבל אישור מהדיירים לבנות יחידות דיור נוספות של הקבלן כך שיוכל להעמיד אותם למכירה בתום הפרויקט של חיזוק , בניית יחידות דיור ושיפוץ המבנה הן מבפנים והן מחוצה לו. זכויות הבנייה הם אלה שמקבל הקבלן בתמורה. אך על כל העבודה מפקח בנייה שהוא מהנדס בניין, היות ומדובר בבניין ישן יותר שחייב בחיזוק יסודות על אחת כמה וכמה שמוסיפים לו קומות.

התנאים לחיזוק המבנה ולהיתר בנייה על פי תכנית תמ"א 38

 
על מנת שהועדה המקומית תאשר את חיזוק המבנה בתכנית תמ"א 38, ישנם תנאים מקדימים שיש לעמוד בהם. מטרת התנאים הינה לוודא כי היתר הבניה שניתן לפי תמ"א 38, הוא כזה שמעניק תוספות בניה ותמריץ לחיזוק המבנה הקיים. שיטת החיזוק  לפי תנאי תמ"א 38,  תתבצע על פי הוראות תקן 413 לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. ההיתר יינתן רק עבור מבנים שעומדים בתקן על פי תאריך בנייתם ועל פי אישור הוועידה לגבי תוספת הבנייה והאחוזים בה.
 
קבלן המעוניין לבנות חייב שתהיינה לו ערבויות מתאימות על מנת שהבנייה והחיזוק של המבנה, יהיו על פי לוח הזמנים. את כל הליך החיזוק ותוספת הבנייה ילווה מפקח בנייה שמתמחה בחיזוק מבנים.
 
 
 .
 
  
 
 
 
 

קבל ייעוץ לתמ"א 38, חייג למס הנ"ל או צור קשר ב Whatsapp
050-408-2645
דף הבית טלפוןwaze
לקוחות ממליצים עלינו
Reviews Powered by RichPlugins.com