• אישור הנדסי קידוח עבור בור חלחול
  • ביצוע קידוח עבור בור חלחול
  • ביצוע קידוח עבור בור חלחול
  • ביצוע קידוח עבור בור חלחול
  • ביצוע קידוח עבור בור חלחול
  • תמונות ביצוע קידוח עבור בור חלחול
                                                                                      
                  ב"ה 
                        

                              
                                                                                                                            17.06.2015

רחוב אליזבט ברגנר מגרש חניה מאחורי שק"מ לשעבר

הגשת חומר לוועדת התייעצות מחלקת תיאום הנדסי עת"א 

מהות העבודה: ביצוע קידוח עבור בור חלחול והחזרת המצב לקדמותו

הקבלן:גני אמין חברה קבלנית בע"מ
ביצוע עבור יחידת התיעול עת"א
שם הפרויקט ומספרו בתיאום הנדסי:
רחוב עיקרי:אליזבט ברגנר
מספר תיאום הנדסי:2015-4100יוני 2015חוברת זו מכילה את המסמכים הבאים:


תוכן העניינים.מכתב הסבר (נלווה) לתוכנית הבטיחות


נספח לתוכנית הסדר תנועה זמני


תרשים \ תוכנית הסדר תנועה.


תמונות ממקום העבודה \ האתר


 
לכבוד:גב' אביבה פנחס ממונה בטיחות מח' תיאום הנדסי עת"א.

מכתב הסבר (נלווה) לתוכנית הבטיחות

1.מקום ומהות העבודה: 
רחוב אליזבט ברגנר מאחורי בניין השק"ם לשעבר שנמצא ברחוב רזיאל דוד 4.,ביצוע שלושה (3) בורות חלחול היכן שמתהוות שלוליות ענק בחורף ואין להן לאן להתנקז ומציפות את המבנה הסמוך.


2.אופן ושלבי ביצוע העבודה:
א.שלב ראשון גידור במחסומים של אזור העבודה בחניה וגידור אזור העבודה במחסומים ומניעת כניסת רכבים לחניה אשר ממילא סגורה ולבסוף החזרת המצב לקדמותו בסיום העבודה.

ב.שלב שני,ניסור פירוק זהיר של גדר מוסדית לאפשר כניסת משאית קידוח לאזור העבודה

ג.שלב שלישי ,חפירת  שלושה בורות חלחול בתוואי ובעומק 12 עד 14 מ' עומק  להכנסת קולטן "קזפלקס" לביצוע מערך ניקוז למי גשמים כפי שמראים התוכניות והתמונות ובתרשימים המצורפים לחוברת זו.

ג.חפירה של שלוש תעלות שיחברו את הבורות לתעלה שתשמש קולטן למי הגשמים
 
3.נושא בטיחות:
בעת החפירה והעבודה יוצבו מחסומים למניעת גישה למקום ושלטי "עובדים בכביש.
יש לציין כי כמות הולכי הרגל והרכבים  מועטה מאוד  זוהי חצר צדדית בסוף כביש ללא מוצא.

4.מסביב למקום חפירת הבורות יגודר השטח ע"י גדר   ויוצבו  שילוטים של "סכנה בור חשוף אתר בנייה" אין כניסה כפי שמופיע בתוכנית המצורפת.בכל מקרה אין משאירים את החפירה ללא כיסוי בטיחותי לחלוטין

5.חניות נכים:לא קיימות חניות נכים.

6.תחבורה ציבורית:לא קיימת תחבורה ציבורית במקום.

7.הכוונה:בכל השלבים לא נדרשת הכוונה

8.שעות העבודה:שעות העבודה יקבעו עפ"י החלטת ועדת התייעצות,להלן המלצתי:
  העבודה תתבצע בימים א- עד ד משעה 8,00 עד 17.00 .
הערות:
שילוט תימרור יוצב ע"י חברה מוסמכת לאחר תדריך.
לא יושארו מפגעים\מכשולים בסוף יום העבודה.

העבודה מוערכת בכ-יום עבודה אחד (1)  עד  יומיים סה"כ.
נא הערותייך ואישורך בבקשה
 

נספח לתוכנית הסדר תנועה זמני (יש לקרוא עם תרשים \ תוכנית הסדר תנועה.)


1.מיקום העבודה בחניית רכבים ריקה מאחורי בניין בסוף רחוב ללא מוצא.אין מעבר מכוניות ,אין הפרעה לתנועה בכל שלב משלבי הביצוע.


2.אין בעיית חניות כללית .אין הטיית תנועה במקום בכל משך הפרויקט ,אזור חניית רכבים לא בשימוש סגור ע"י העירייה בשטנגות   באזור שקט.אין תחנות אוטובוסים באזור העבודה.

3.אביזרי בטיחות באתר:

תמרורים ואביזרי בטיחות יוצבו לפי תה"ת 177-11-5422  יכוסו תמרורים סותרים.כל התמרורים יהיו סטנדרטיים ותקניים.

להפרדת הולכי הרגל יוצבו מחסומים PVC  או גדר רשת מרותכת המוצבת על תושבות כובד.

יוצבו שלטים על חצובות.

שעות עבודה מוצעות :במשך היום באור יום  7.00 עד 17,00 .

אין צורך להפיץ בתיבות דואר ואו להודיע על ביצוע העבודה שמתבצעת והעבודה אינה מפריעה לרווחת הדיירים\תושבים\בעלי העסקים

תרשים תוכנית הסדרי תנועה רחוב אליזבט ברגנר

תמונות ממקום העבודה \ האתרקבל ייעוץ הנדסי, חייג למס הנ"ל או השאר פרטים בטופס יצירת הקשר

050-408-2645
ביצוע קידוח עבור בור חלחול
ביצוע קידוח עבור בור חלחול
ביצוע קידוח עבור בור חלחול
ביצוע קידוח עבור בור חלחול
ביצוע קידוח עבור בור חלחול
ביצוע קידוח עבור בור חלחול

                                                                                      
                  ב"ה 
 
                        

                              
                                                                                                                            19.12.13.

הגשת חומר לוועדת התייעצות מחלקת תיאום הנדסי עת"א 

העבודה: ביצוע שני קידוחים עבור בורות חילחול והחזרת המצב לקדמותו

הקבלן:י.ע.ז חברה קבלנית
שם הפרויקט בתיאום הנדסי:
רחוב עיקרי:איתן לבני 5 תל אביב
דצמבר 2013חוברת זו מכילה את המסמכים הבאים:


תוכן העניינים.

מכתב הסבר (נלווה) לתוכנית הבטיחות


נספח לתוכנית הסדר תנועה זמני


תרשים \ תוכנית הסדר תנועה.


תמונות ממקום העבודה \ האתרמסמכי אישור פתיחת תיק תיאום הנדסי לפרויקט.


טופס בקשה לקבלת רישיון לביצוע ממח' תיאום הנדסי ממולא כנדרש.


 
ב"ה

מכתב הסבר (נלווה) לתוכנית הבטיחות
מהות העבודה:

ביצוע שני קידוחים עבור בורות חלחול והחזרת המצב לקדמותו במיקום חנייה ליד בסמוך בחזית בית קרקע.

שלבי ביצוע:

1.שלב ראשון גידור במחסומים של אזור העבודה ניסור והחזרת המצב לקדמותו בסיום העבודה של כביש קיים חנייה בקידמת בית מגורים

2 שלב שני ,חפירת שני בורות חלחול בתוואי ובעומק 7.0 עד 8.0 מ' עומק  להכנסת קולטנים לביצוע מערך ניקוז כפי שמראים התוכניות והתמונות ובתרשימים המצורפים לחוברת זו.

3.הכנסת קיבוע יציקה והעמדה של שני קולטנים לבורות החלחול .

נושא בטיחות:

בעת החפירה והעבודה יוצבו מחסומים למניעת גישה למקום ושלטי "עובדים בכביש.
יש לציין כי כמות הולכי הרגל  ,מועטה ביותר זוהי חנייה לפני בית קרקע באזור דליל מהולכי רגל.

מסביב למקום חפירת הבורות יגודר השטח ע"י גדר   ויוצבו  שילוטים של "סכנה בור חשוף אתר בנייה" אין כניסה


נספח לתוכנית הסדר תנועה זמני (יש לקרוא עם תרשים \ תוכנית הסדר תנועה.)1.מיקום העבודה במגרש חנייה מבודד יחסית.יש מעבר מכוניות ,אין הפרעה לתנועה בכל שלב משלבי הביצוע.


2.נתפסות  חניות פרטיות בחזית בית המגורים אין בעיית חניות כללית בכל מגרש החנייה ולא צפויות מחסור בחניות במקומות סמוכים.אין הטיית תנועה במקום בכל משך הפרויקט ,אזור חניית רכבים לפני מבני מגורים חד קומתיים אזור שקט.אין תחנות אוטובוסים באזור העבודה.

3.אביזרי בטיחות באתר:


תמרורים ואביזרי בטיחות יוצבו לפי תה"ת 177-11-5422  יכוסו תמרורים סותרים.כל התמרורים יהיו סטנדרטיים ותקניים.


להפרדת הולכי הרגל יוצבו מחסומים קשיחים או גדר רשת מרותכת המוצבת על תושבות כובד.


יוצבו שלטים על חצובות.


שעות עבודה מוצעות :במשך היום באור יום  8.00 עד 17,00 .


אין צורך להפיץ בתיבות דואר ואו להודיע על ביצוע העבודה שמתבצעת והעבודה אינה מפריעה לרווחת הדיירים\תושבים
 
 
הורדת קובץ מקור
אישור הנדסי לבורות חלחול
דף הבית טלפוןwaze
לקוחות ממליצים עלינו
Reviews Powered by RichPlugins.com