פתרונות קונסטרוקציה


אישור תכנון / חיזוק הריסת קיר
תכנון חיזוק גדות נחל געתון 
תכנון גרם מדרגות
חיבור פלדות

אישור הורדת עמוד
תכנון מדרגות פלדה לגלריה
XXX
XXX

אישור יציבות הנדסית פרגולה
אישור יציבות וביצוע קיר אקוסטי
אישור יציבות מבנה לעיריה
מפרט בטיחות והוראות לבניית פיגום 

מפרט בטיחות לבניית פיגום  במגדל 
אישור הנדסי פתיחת פתח במרתף
תכנון גלריה וחיזוק מבנה
תכנון סגירת חורף לבית קפה

הצהרת מהנדס תכנון אינסטלציה

תצהיר מתכנן השלד

הצהרה על יציבות מבנה

הצהרת מהנדס

דף הבית טלפוןwaze