גלריית אישורים הנדסיים

מנכ"ל חברת בדק בית שמואל גלברמן הוזמן על ידי עריית נהריה לביצוע הערכת נזק שמאית וטיפול מונע בעקבות השטפונות בחודש ינואר 2020

הורדת עמוד
xx
  xx
   אישור הנדסי למעמד כריות אגרוף​​​​​​​
   • אישור הנדסי למעמד
   • שרטוט הנדסאי למעמד
   • שרטוט הנדסי מעמד אגרוף
   אישור גלריה והנחיות לביצוע​​​​​​​
   • אישור הנדסי לגלריה
   • שרטוט הנדסי לאישור גלריה
   אישור הנדסי למרפסת חיצונית​​​​​​​
   • אישור הנדסי למרפסת
   • שרטוט הנדסי למרפסת חיצונית
   • שרטוט מהנדס מרפסת
   אישור הנדסי הורדת עמוד
   • אישור הנדסי להורדת עמוד
   • שרטוט הנדסי להורדת עמודים
   אישור הנדסי פתיחת פתח קיר
   • אישור הנדסי לפתח בקיר
   • אישור מהנדס לפתח קיר
   אישור הנדסי חיזוק גג
   • אישור הנדסי חיזוק גגות
   • שרטוט מהנדס לחיזוק גג
   אישור מהנדס חור בתקרה
   • אישור הנדסי לחור בתקרה
   • שרטוט אישור הנדסי לחור בתקרה
   אישור מהנדס הריסת קיר בטון
   • אישור הנדסי הריסת קיר בטון
   • שרטוט הנדסי להריסת קיר בטון
   • שרטוט הנדסי להרוס קיר בטון
   אישור מהנדס להצבת בריכה בגג בניין
   • שרטוט הנדסי להצבת בריכה בגג
   • שרטוט הנדסי להצבת בריכה בגג בניין
   • אישור מהנדס להקמת בריכה על גג
   סופר דרגון תל אביב קונסטרוקציה
   חוות דעת קיר תומך חולדה
   חוות דעת-
   אישור מהנדס - פתרון שקיעות ריצוף בבית קרקע
   • אישור הנדסי שקיעת ריצוף בבית
   אישור יציבות ביצוע פתח

   אישור ביצוע הריסת קיר - אלנבי תל אביב
   • אישור הנדסי להריסת קיר
   • שרטוט הנדסי לאישור הריסת קיר
   חוות דעת הנסדית הקרייה תל אביב
   אישור הנדסי שינוי קירות
   אישור ותכנון מעמד לתאורה ורמקולים
   אישור ותכנון מעמד לתאורה ורמקולים
   חוות דעת קונסטוקטור
   דף הבית טלפוןwaze